MCBRD nr 1 w Elblągu

 

7 października w Szkole Podstawowej nr 4 uroczyście otwarto pierwsze w Elblągu Miejskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To efekt współpracy Miasta z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu, w najbliższych dwóch latach planuje się otwarcie kolejnych czterech takich centrów.

W uroczystym otwarciu Miejskiego Centrum BRD udział wzięli, oprócz dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, m.in. wiceprezydent Elbląga Artur Zieliński, naczelnik Wydziału Edukacji Anna Korzeniowska oraz zastępca dyrektora WORD Zbigniew Lichuszewski.

W imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli serdecznie dziękuję Prezydentowi Miasta Elbląga i dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za docenienie podejmowanych przez szkołę działań i wytypowanie do stworzenia w niej pierwszego Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, miejsca, w którym nasi uczniowie będą mogli nabywać wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – powiedziała podczas otwarcia dyrektor SP 4, Jadwiga Sienkiewicz. – Dzisiejsza uroczystość jest ukoronowaniem kilkuletnich działań całej społeczności szkolnej w podnoszeniu świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkoła Podstawowa nr 4 została wskazana do pełnienia roli Miejskiego Centrum BRD z racji dużego doświadczenia w zakresie upowszechniania tematyki BRD wśród uczniów. Od 2004 roku we współpracy z elbląskim WORD realizowany jest w tej placówce przez Małgorzatę Stanecką program „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”, nagrodzony w konkursie „Orlen Bezpieczne Drogi”.

Symbolicznego otwarcia pierwszego Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dokonali wiceprezydent miasta Artur Zieliński i zastępca dyrektora WORD Zbigniew Lichuszewski.

3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg


 

Egzamin na kartę rowerową

M. Stanecka

Egzamin na kartę rowerowąNa przełomie maja i czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu został przeprowadzony egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego. Egzamin był formą realizacji zagadnień zawartych w programach:

- Miejskiego Centrum BRD Nr 1,

- „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”.

Czytaj więcej...

Karta rowerowa

M. Stanecka

rowerUprzejmie informuję, że 14.06.2024 r. każdy uczeń z klas IV - VIII, który zdał egzamin teoretyczny i posiada „Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową”, będzie mógł przystąpić do egzaminu praktycznego. Egzamin, odbędzie się na terenie Miasteczka Rowerowego wraz z organizacją ruchu (Park im. Gen. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego) przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu według następującego harmonogramu:

Czytaj więcej...

„BEZPIECZNY SMYK”

Admin

Bezpieczny Smyk24 maja reprezentacja naszej szkoły: Igor A. i Aleksandra J. z klasy 3a wzięli udział w powiatowym konkursie dla klas I-III „BEZPIECZNY SMYK” na Warmii i Mazurach organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Konkurs dotyczył wiedzy o bezpieczeństwie w nawiązaniu do przygód bohaterki książki dla dzieci „Na ratunek Poli”..

Czytaj więcej...

„Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”

M. Stanecka

konkurs Jestem widoczny bezpieczny na drodzeJesień, to pora roku podczas, której elementy odblaskowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pieszych na drodze. Wiedzą o tym najlepiej laureaci XVIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Literackiego „Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej...