Rada Rodziców

RADA RODZICÓW:

Przewodniczący: Karczewska Elwira

Z-ca przewodniczącego: Zbierzchowska Alicja

Skarbnik:

 

Numer konta Rady Rodziców

04 1540 1274 2019 0134 7567 0001