Telefony i konto szkoły

Sekretariat 55 6258481

Fax 55 6258483

Pedagog/psycholog 55 6258488

Intendent 55 6258486

Kierownik gospodarczy 55 6258482

Kierownik świetlicy 55 6258486

Pielęgniarka 55 6258485

 

Konto szkoły:

PKO Bank Polski

91 1020 1752 0000 0502 0231 0753

Na to konto zbieramy opłaty za obiady, legitymacje i duplikaty świadectw.

 

SKO Konto dla Rady Rodziców

PKO Bank Polski 53 1020 1752 0000 0102 0258 3912