• Z życia szkoły_11.jpg
 • Z życia szkoły_12.jpg
 • Z życia szkoły_13.jpg
 • Z życia szkoły_14.jpg
 • Z życia szkoły_15.jpg
 • Z życia szkoły_16.jpg
 • Z życia szkoły_17.jpg
 • Z życia szkoły_18.jpg
 • Z życia szkoły_19.jpg
 • Z życia szkoły_20.jpg
 • Z życia szkoły_21.jpg
 • Z życia szkoły_22.jpg
 • Z życia szkoły_23.jpg
 • Z życia szkoły_24.jpg
 • Z życia szkoły_25.jpg
 • Z życia szkoły_26.jpg
 • Z życia szkoły_27.jpg

Certyfikaty

 

certyfikat Szkola Uczaca Myslenia Krytycznego Poziom 2 1SP 4 „Szkołą Ucząca Myślenia Krytycznego"

Nasza szkoła wkroczyła w drugi etap projektu 4K i tym samym jest jedną z kilkudziesięciu certyfikowanych szkół w Polsce uczących myślenia krytycznego. Nauczyciele biorą udział w kilkuletnim projekcie, szkolą się po to, by pomóc naszym uczniom efektywnie się uczyć.

Wspólnie zmieńmy polską edukację!


certyfikat złota szkoła nbpNasza Czwóreczka może się poszczycić zdobyciem kolejnego certyfikatu - otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w zadania I edycji programu.


cer szkola ekonomii27 września br. w siedzibie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyła się I Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Salę koncertową olsztyńskiej filharmonii wypełnili licznie zaproszeni goście:  samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek integracji i pomocy społecznej, rynku pracy, biznesu. Podczas uroczystości ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu m. in. w kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim. Tu swój sukces odniosła Szkoła Podstawowa nr 4, która jako jedyna z Elbląga otrzymała WYRÓŻNIENIE. Tak prestiżowy laur Czwórka zawdzięcza inicjowaniu i prowadzeniu działań z zakresu aktywności społecznej lokalnej społeczności.

Szkoła z własnej inicjatywy, identyfikując lokalne potrzeby środowiska, powołała lokalny klub „Od juniora do Seniora” w oparciu o działania międzypokoleniowe, angażujący także dzieci i młodzież.

Placówka od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych. Podczas realizacji wspólnych działań i projektów zorganizowała m.in. międzyszkolną debatę dotyczącą postaw współczesnego patriotyzmu, angażując przy tym lokalnych kombatantów.

W gmachu przy ul. Mickiewicza 41 od wielu lat funkcjonuje koło Caritas, które angażuje uczniów w akcje wolontarystyczne  (WOŚP, Pola Nadziei), ale także akcje w odpowiedzi na wydarzenia np. zbiórki dla pogorzelców, dbanie o  opuszczone groby w okresie Zaduszek.

We współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych organizowane są świąteczne spotkania społeczników ze wspólnym kolędowaniem oraz warsztatami.

Współpracując systematycznie z Miejskim Centrum Wolontariatu, placówka powołała koło wolontarystyczne „Starszy brat, starsza siostra”, które angażuje dzieci starsze lub zdolne do pomocy słabszym w nauce kolegom i jednocześnie integruje dzieci w szkole.

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych oraz Klubem Sportowym „Hart” wspiera dzieci w rozwoju poprzez sport społecznie wrażliwy (sport wzmacniający samoocenę, wiarę w siebie dzieci, promujący pozytywne zachowania i relacje, uwrażliwiający na potrzeby dzieci słabszych). Uczy je również przedsiębiorczości w praktyce, angażując w akcję STOP SZAROBUREJ SZKOLE, organizuje np. słodkie przerwy (wypieki gofrów) i prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup gier korytarzowych.

A od wielu lat przy szkole funkcjonuje „Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki”, które organizuje m.in. lokalne festyny dla całej społeczności, cieszące się ogromnym zainteresowanie.


cer szkola pamietaAkcja „Szkoła pamięta” miała na celu podejmowanie różnych działań mających upamiętnić ważne postaci i wydarzenia.

W ramach akcji  można było:
uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności;    
odwiedzić lokalne miejsca pamięci i zgłębić ich historię;
zapalić znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
posprzątać bezimienne i opuszczone groby, zorganizować zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby;
odwiedzić groby zmarłych nauczycieli z danej placówki;
wesprzeć działania organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami i miejscami pamięci za granicą;
zaprosić lokalnego bohatera, by podzielił się swoimi wspomnieniami; 
zorganizować wystawę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenie; 
zorganizować wycieczkę patriotyczną.


certyf sniadanieZ przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy Certyfikat Uczestnictwa w programie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”. Program miał na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców za zaangażowanie i pomoc w realizacji śniadania.

 


cert spz 2018.28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola. Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

- przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Beatę Nawrocką, starszego specjalistę w DWKI;

- Dorotę Skrzypek, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty;

- Magdalenę Zarębską-Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

- Małgorzatę Duras, Dyrektora Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie;

- Joannę Mostowską, Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, Urząd Miasta w Łowiczu;

- Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;

- dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Agnieszka Ludwin w imieniu Anny Zalewskiej powitała nagrodzone przedszkola i szkoły.

Valentina Todorovska-Sokołowska omówiła procedurę nadawania krajowych certyfikatów. Dyrektor Marzenna Habib podziękowała Krajowemu koordynatorowi oraz Zespołowi za skuteczne upowszechnianie programu w Polsce.


certyfikat przyjazni niewidomymDobiegła końca Kampania Społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2018. W ramach jej obchodów w dniach 15.10.2018 - 22.10.2018 zostało podjętych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu szereg działań na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących. Do działań włączył się również przedstawiciel Firmy „North – East Survival”, który przeprowadził zajęcia dla „Sokolików” - uczniów klasy II a o profilu survivalowo – patriotycznym. Uczniowie rozpoznawali i opisywali przedmioty jedynie za pomocą dotyku, zapachu, czy smaku. Doskonaliły także praktyczne umiejętności poruszania się w terenie w sytuacji utraty wzroku.Podjęte przez nauczycieli oraz przedstawiciela Firmy „North – East Survival” działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku zaowocowały otrzymaniem Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym 2018”. Efektem udziału w kampanii jest również wzrost świadomości uczniów dotyczącej udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów, rozwój postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii.


certyfikat SzPŚ.Z przyjemnością informujemy, że Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał naszej szkole  certyfikat „Szkoły Przyjaznej Środowisku”. Certyfikat przyznaje się placówkom  za szczególną aktywność w zakresie propagowania postaw proekologicznych. Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony środowiska.


certyfikat zaprojektowana szkolaCertyfikat ,,Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018” został nam przyznany za przygotowanie projektu edukacyjnego do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Nowa Era ,,Projekt z klasą” oraz za inspirowanie uczniów do podejmowania ambitnych wyzwań edukacyjnych.


certyfikat czyta dzieciom BasiaTo cykl zajęć prowadzonych w klasach 6, których celem jest promowanie czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie rozwoju  moralnego młodzieży. Projekt realizowany jest przy współpracy Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Uczniowie poznając  książkę  pt. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” rozmawiali o miłości, uczciwości, odpowiedzialności, szacunku itp. - uświadamiając sobie, że WARTOŚCI to jeden z najważniejszych elementów mających ogromny wpływ na przyszłość młodego człowieka.


certyfikat zielona flaga 1Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w międzynarodowym programie Eko-Szkoły realizowanym w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Program ten angażuje młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół. Zwieńczeniem podjętych przez nas działań jest otrzymanie  przez naszą placowkę międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi.


certyfikat szkola z klasa 2„Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. Bez względu na to jak będzie się ona zmieniać i czy zmiany będą wprowadzane z Waszej inicjatywy czy też w wyniku czynników zewnętrznych, to właśnie ludzie są najważniejsi. Dlatego warto badać potrzeby wszystkich członków szkolnej społeczności i wspólnie planować rozwiązania”. Te słowa zainspirowały nauczycieli naszej szkoły do wzięcia udziału w projekcie „Szkoła z klasą 2.0” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Powołano zespół, który najpierw zbadał potrzeby szkolnej społeczności, a następnie zaplanował  i realizował działania mające na celu stworzenie warunków do korzystania z zasobów szkoły członkom społeczności szkolnej i lokalnej, a także zaangażowanie seniorów w działalność pozalekcyjną. W kwietniu zainaugurowano działalność klubu aktywności osób starszych „Od Juniora do Seniora”. W ramach klubu prowadzono zajęcia w sekcjach: komputerowej, sportowej i gospodarczej. Na terenie przy szkole powstał ogródek owocowo – warzywny, w jego przygotowaniu współpracowali juniorzy i seniorzy. Seniorzy spotykali się również z uczniami na zajęciach kulinarnych i z rękodzieła. Chętnie odwiedzały nas również dzieci z elbląskich przedszkoli. Zajęcia prowadzone w ramach Akademii Aktywnego Przedszkolaka cieszyły się powodzeniem i pozwoliły na wykorzystanie zasobów szkoły do nauki i zabawy. W ramach współpracy z parafią św. Jerzego i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 na  Orliku przy szkole zorganizowano Rodzinne Potyczki Sportowe, które były okazją do integrowania lokalnej społeczności. Działania podejmowane podczas realizacji projektu zostały docenione przez jego organizatorów, odznaczono je mianem „Dobra praktyka”. Po ukończeniu projektu otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła z klasą 2.0”. To nie znaczy, że zakończyliśmy działalność na rzecz lokalnej społeczności. Chcemy, by nasza szkoła była miejscem, w którym wszyscy – starsi i młodsi – czują się potrzebni, uczą się od siebie wzajemnie, aktywnie spędzają czas po lekcjach.


certyfikat szkola pelna zrozumieniaAkcja objęta HONOROWYM PATRONATEM RZECZNIKA PRAW DZIECKA Marka Michalaka Październik, 2017: „SZKOŁA PEŁNA ZROZUMIENIA” przeprowadzona w X 2017 w naszej szkole dobiegła końca. Nasza szkoła otrzymała od Stowarzyszenia „PTMW” certyfikat „SZKOŁA PEŁNA ZROZUMIENIA”. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), a także zwrócenie uwagi na to jak ważna jest komunikacja werbalna w codziennym życiu. Warunkiem otrzymania certyfikatu było wypełnienie wynikających z regulaminu zadań przez uczniów, nauczycieli oraz ich udokumentowanie (zdjęcia, opisy). Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i współpracę!


certyfikat dziedzictwo10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  wręczono certyfikaty 86 placówkom spośród 252 ubiegających się. Wyróżnienie to jest wynikiem starań wielu uczniów i nauczycieli nie tylko w ostatnim roku ale także w poprzednich. Nasza szkoła przedstawiła i udokumentowała wiele różnorakich działań z edukacji patriotyczno - regionalnej np.: konkursy plastyczne, polonistyczne, historyczne i muzyczne o tematyce patriotycznej, wycieczki i rajdy piesze, lekcje muzealne i biblioteczne, udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich, wystawy kronik szkolnych i pamiątek absolwentów, uroczystości pod Dębem Pamięci, „żywe lekcje historii”, udział klasy „Sokołów” w miejskich inscenizacjach historycznych, zajęcia o samorządzie w UM, lekcje z innowacji regionalnej, Dni Patrona, historyczne projekty edukacyjne (I i II miejsca w konkursach wojewódzkich), zajęcia koła historycznego „Tajemnice historii” i wiele innych. Certyfikaty nadane zostały po raz pierwszy.


certyfikat SPZ 2017 kurat28 września br. odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Gospodarzem spotkania przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie był Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. Wagę konferencji podkreślił udział w nim warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty - pana Wojciecha Cybulskiego.

Zgromadzeni mogli wysłuchać ciekawego wykładu inaugurującego „W poszukiwaniu wartości”, który wygłosiła pani profesor Krystyna Ostrowska. Następnie swe osiągnięcia zaprezentowali tegoroczni zdobywcy krajowych certyfikatów SzPZ, dzieląc się z zebranymi refleksjami i bogatym doświadczeniem.  Wówczas nadeszła najbardziej wyczekiwana chwila – czas wręczenia z rąk przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie certyfikatów wojewódzkich. W tym roku certyfikat ten otrzymało aż 18 szkół  z całego województwa, a wśród nich Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu.

To już trzeci certyfikat wojewódzki dla „czwóreczki”, potwierdzający, że podejmowane przez nas działania na rzecz szeroko rozumianego zdrowia są dostrzegane i doceniane. Przed nami jeszcze większe wyzwanie – walka o certyfikat krajowy, zatem wszystkie ręce na pokład. Żyjmy zdrowo, kolorowo, wspólnie twórzmy dobry klimat i bezpieczeństwo wokół siebie


certyfikat szkola demokracjiOgólnopolski program ,,Szkoła Demokracji” proponowany przez Centrum Edukacji Europejskiej to innowacyjny projekt mający na celu promowanie dobrych praktyk z zakresu samorządności, demokracji szkolnej i włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji. Szkolny samorząd to pierwsza forma aktywności, podczas której młodzież może doświadczyć demokracji w praktyce. Uczniom z SP 4 udało się spełnić i udokumentować kryteria zawarte w 7 obszarach i uzyskać certyfikat ,,Szkoła Demokracji”. Pierwszym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie diagnozy. Wykazała ona, które kryteria szkoła już spełnia, a których nie. Ta informacja była dla nas podstawą do zaplanowania zmian. Między innymi ustalono sposób przekazu informacji dostępny dla wszystkich, aby każdy mógł zgłaszać swoje pomysły i potrzeby. Ważne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Udowodniliśmy, że w SP 4 są dobre warunki do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej.

Kryteria, które spełniliśmy:

Wybory reprezentacji

Komunikacja i media

Działania uczniów

Podejmowanie decyzji

Uczenie i nauczanie

Zasoby i kwestie formalne

Otwarta szkoła


certyfikat w f z klasaProgram „WF z Klasą” wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Wszystko po to, aby zajęcia sportowe w szkole stały się bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodzieży. Aktywizuje także uczniów mniej sprawnych, otwiera szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; promuje zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, stawia na współpracę, zespołowość, stosowanie zasady fair play. W roku szkolnym 2015/16 w SP 4 zrealizowaliśmy następujące zadania:

SOS - Sportowy Okrągły Stół

LAS - Lokalna Akcja Sportowa

Ruch na lekcjach i aktywne przerwy

WF poza szkołą, salą gimnastyczną.

Wszystkie działania dokumentowaliśmy na naszym blogu, który  otrzymał wyróżnienie w miesiącu kwietniu. Szkoły, które otrzymały certyfikat zwróciły uwagę innowacyjnymi działaniami, ciekawymi pomysłami na lekcję, sukcesami w promowaniu sportu w swojej gminie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizacje programu.


certyfikat wiarygodna szkolaSzkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu otrzymała certyfikat Programu Wiarygodna Szkoła. Program ma na celu promowanie wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół. Jego certyfikat otrzymują placówki, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Warunkiem ubiegania się o certyfikat jest pozytywne przejście przez proces weryfikacji spełniania wymagań, który opiera się na trzech kategoriach:

1. kryterium edukacyjne

2. kryterium bazy lub dostępu do niej - dostęp do Internetu
3. kryterium bezpieczeństwa - posiadanie certyfikatu „Bezpieczna Szkoła”

Dowodem spełnienia wymaganych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły jest przyznawany jej Certyfikat Wiarygodności. Taki certyfikat Szkoła Podstawowa otrzymała po weryfikacji zgłoszenia do programu w dniu 3 marca br. Program Wiarygodna Szkoła ułatwia rodzicom i potencjalnym uczniom dokonania oceny szkoły przy podejmowaniu decyzji i jej wyborze, ponadto wspiera rozwój i pozycję szkoły poprzez promocję pozytywnego wizerunku wynikającego z odpowiedniego poziomu nauczania i bezpieczeństwa uczniów.


certyfikat mailDnia 18 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły za zdobycie umiejętności bezpiecznego korzystania z poczty e-mail otrzymali CERTYFIKAT W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "PIERWSZY MAIL. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE" - akcji pod honorowym patronatem MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. Akcja odbyła się w grudniu 2015 i polegała na przeprowadzeniu w Szkole, przez nauczyciela zajęć  komputerowych lekcji na ten temat bezpieczeństwa w Internecie oraz przeszkoleniu uczniów w  zakładaniu  i korzystaniu ze skrzynki  elektronicznej  a następnie wysłanie prac konkursowych potwierdzających  znajomość zasad tworzenia wiadomości poczty elektronicznej. W efekcie uczniowie z  klas 3-6 założyli ok 60 skrzynek mailowych a następnie przygotowali prace konkursowe w formie maila  który  potwierdzał  znajomość zasad tworzenia wiadomości poczty elektronicznej w serwisie WP najlepsze prace naszych uczniów zostały wysłane na konkurs "Pierwszy Mail". Były to prace w formie wierszyków i prezentacji. Owocem tego jest otrzymany certyfikat.


certyfikat szkola przyjazna srodowiskuZa wieloletnie działania ekologiczne naszej szkole został przyznany Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Według Kapituły Konkursu nasza placówka wzorowo wypełniła wymagania związane z realizacją zadań edukacji ekologicznej. Podejmowane działania były nowatorskie i pomysłowe, angażowały całą społeczność szkolną i społeczności lokalne. Uzyskanie certyfikatu nie było łatwym zadaniem. Wymagało m.in. opracowania i realizacji projektu ekologicznego o szerokim zasięgu działania oraz udokumentowania wieloletnich działań ekologicznych. Certyfikat został przyznany naszej szkole na okres trzech lat.


certyfikat SPZ kuratSzkoła Promująca Zdrowie to działania całej społeczności szkolnej, zarówno nauczycieli, uczniów, jak i pracowników administracji oraz rodziców. Działania te mają na celu poprawiać samopoczucie i zdrowie, uczą, jak zdrowo żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblagu po raz kolejny została wyróżniona Certyfikatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoły Promującej Zdrowie”. W Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyła się konferencja Szkół Promujących Zdrowie, którą otworzył starosta ostródzki - Włodzimierz Brodiuk, a gospodynią była pani Anna Zdaniukiewicz. W jej wicedyrektor Agnieszka Wikira odebrała z rąk Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty - pani Grażyny Przesnyskiej Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Bardzo miłą atmosferę stworzył występy artystyczne grup uczniów z zespołu „Trójeczka” pod kierunkiem pani Heleny Orlińskiej z SP3 w Ostródzie. Na konferencji gościł również dr Krzysztof Wojcieszek z Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, który prowadził wykład profilaktyki onkologicznej.


certyfikat zielona flaga 1W poniedziałek, 29 września w Krakowie podczas corocznego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 277 szkół z całej Polski uhonorowane zostało certyfikatami, potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju - Międzynarodową Zieloną Flagą oraz krajowym tytułem Lokalnego centrum Aktywności Ekologicznej. Aby uzyskać certyfikat, szkoły musiały spełnić wymagające kryteria, najważniejsze z nich zakłada jak największe zaangażowanie i decyzyjność uczniów w podejmowanych działaniach. Naszej szkole udało się uzyskać ten prestiżowy certyfikat już po raz trzeci , tym razem na okres aż trzech lat. Wszystkim uczniom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za pomoc i zaangażowanie we wszelkie działania ekologiczne serdecznie dziękujemy.


certyfikat szkola promujaca zdrowie110 grudnia 2013 r. podczas uroczystości w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie 13 szkół z całej Polski zostało wyróżnionych Krajowymi Certyfikatami Szkoła Promująca Zdrowie, w tym nasza szkoła – SP 4.  Dyplom uznania na ręce pani dyrektor - Jadwigi Sienkiewicz  wręczył Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN. Do krajowej sieci szkół promujących zdrowie należą obecnie 104 placówki z całego kraju. Jest to zaszczyt dla naszej szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w naszym regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.


certyfikat szkola promujaca bezpieczenstwoDnia 13.12.2012 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podczas konferencji „Szkoła wobec nowych wyzwań – bezpieczeństwo uczniów w sieci”, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, przedstawiciele KW Policji oraz Fundacji „Dzieci Niczyje”, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Marek Szter wręczył 10 szkołom certyfikaty „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Wśród nagrodzonych placówek znalazła się Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu.

Dokument ten jest uhonorowaniem pracy uczniów, rodziców i nauczycieli naszej placówki. Uroczystości towarzyszyła prezentacja szkół, które otrzymały certyfikaty „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.


certyfikat zielona flagaW ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła podjęła starania o zdobycie certyfikatu Zielonej Flagi. W tym celu dzieci, ich rodzice i nauczyciele podejmowali szereg działań o charakterze ekologicznym, działali na rzecz środowiska naturalnego. UDAŁO SIĘ! Nasze starania i wysiłek nie poszły na marne. Wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy przyczynili się do zdobycia certyfikatu serdecznie dziękujemy!!! Jednocześnie prosimy o pomoc w utrzymaniu certyfikatu w kolejnych latach i systematyczne włączanie się w organizowane przez nas akcje.

„Zielona Flaga" jest tytułem, które nadawane jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem  polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.


certyfikat odkywcy talentowDołączyliśmy do grona „Szkół Odkrywców Talentów”. Tytuł ten został nadany przez Ministra Edukacji Narodowej i oznacza, że nasza placówka odkrywa, promuje i rozwija uzdolnienia uczniów, którzy są laureatami i finalistami konkursów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkołę  można znaleźć na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, znajdującej się na stronie internetowej: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty.

Warto również dodać, że w Elblągu takie wyróżnienie otrzymało tylko 6 szkół.

Wiosną 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Akcja zakładała posadzenie jednego dębu każdemu oficerowi zamordowanemu w Katyniu (22 tys.). Program swoim patronatem objęli m. in.: Prezydent RP, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich, wojewodowie, kuratorzy … . Dąb posadziliśmy dla upamiętnienia aspiranta Policji Państwowej Stefana Matacza zabitego w Twerze w 1940 roku przez NKWD. Obok znajduje się pamiątkowa płyta. Nasza szkoła wybrała właśnie tą postać, ponieważ był to stryjeczny dziadek pani Alicji Wyrzykowskiej - bibliotekarza naszej szkoły.

Od organizatorów projektu  otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający nasze działania. Certyfikat został wywieszony na korytarzu I piętra, obok portretu patrona i pamiątkowej tablicy.


certyfikat bohater szkolyWiosną 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Akcja zakładała posadzenie jednego dębu każdemu oficerowi zamordowanemu w Katyniu (22 tys.). Program swoim patronatem objęli m. in.: Prezydent RP, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich, wojewodowie, kuratorzy … . Dąb posadziliśmy dla upamiętnienia aspiranta Policji Państwowej Stefana Matacza zabitego w Twerze w 1940 roku przez NKWD. Obok znajduje się pamiątkowa płyta. Nasza szkoła wybrała właśnie tą postać, ponieważ był to stryjeczny dziadek pani Alicji Wyrzykowskiej - bibliotekarza naszej szkoły.

Od organizatorów projektu  otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający nasze działania. Certyfikat został wywieszony na korytarzu I piętra, obok portretu patrona i pamiątkowej tablicy.