• Z życia szkoły_11.jpg
 • Z życia szkoły_12.jpg
 • Z życia szkoły_13.jpg
 • Z życia szkoły_14.jpg
 • Z życia szkoły_15.jpg
 • Z życia szkoły_16.jpg
 • Z życia szkoły_17.jpg
 • Z życia szkoły_18.jpg
 • Z życia szkoły_19.jpg
 • Z życia szkoły_20.jpg
 • Z życia szkoły_21.jpg
 • Z życia szkoły_22.jpg
 • Z życia szkoły_23.jpg
 • Z życia szkoły_24.jpg
 • Z życia szkoły_25.jpg
 • Z życia szkoły_26.jpg
 • Z życia szkoły_27.jpg
 • Z życia szkoły_28.jpg

Stołówka szkolna

Admin

Stołówka szkolna oferuje dwudaniowe obiady.

Obiady wydawane będą wg następującego harmonogramu:

  PRZERWY_OBIADOWE.jpg


Opłata za obiady za miesiąc luty 2023 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym jadłospisem.

jadlospis1.jpg jadlospis2.jpg

Doradztwo zawodowe

A. Gilbas

doradztwo zawodowe

Drogi Uczniu!

Doradztwo zawodowe w naszej szkole ma na celu wsparcie Ciebie 

w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem Twoich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

Otrzymasz też w klasie 8 na zajęciach doradztwa zawodowego informacje na temat systemu edukacji i rynku pracy.


Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 

17-23.10.2022 r.

Niespodziewane, głębokie zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania na skutek pandemii, długotrwała izolacja, nauka zdalna, związane z tym ograniczenie kontaktów z kolegami i koleżankami, a także obawy o zdrowie swoje i bliskich czy też żałoba po ich stracie oraz trwająca wojna negatywnie wpłynęły na stan psychiki dzieci i młodzieży.

W związku z tym tegoroczny Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem: „Równowaga psychiczna we współczesnym świecie”.

W naszej szkole,  podczas XII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,uczniowie mogli podzielić się z innymi swoimi pasjami, zainteresowaniami podczas szkolnego w Festiwalu Talentów  -  okazało się, że mają ich dość sporo  i  chętnie prezentowli je publicznie.

W czasie zajeć z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym uczniowie szukali możliwości pomocy i wsparcia dla siebie i rówieśników.

Okazałosię, że najprostszym sposobem, aby im pomóc, jest okazanie wsparcia i zrozumienia. Często wystarczy rozmowa. Niemożna jednak naciskać, narzucać się i bagatelizować ich uczuć. Formą wsparcia jest również zaproponowanie profesjonalnej pomocy psychologicznej.


Aby dbać o zdrowie psychiczne, nie trzeba podejmować wielkich działań. ważne są:
-odpoczynek i wystarczająca ilość snu,
-otaczanie się ludźmi wzbudzającymi pozytywneemocje i wspierającymi nas,
-akceptacja swoich myśli i emocji,
-danie sobie pozwolenia na odczuwanie różnych emocji (nie tylko tych pozytywnych),
-szukanie źródła negatywnych emocji i dążenie do zmiany,
-nauczenie się technik radzenia sobie ze stresem,
-nauczenie się mówienia o swoich uczuciach,
-nauczenie się asertywności,
-znalezienie pasji lub wyrobienie w sobie nawyku (np. codziennych spacerów),
-poświęcanie 15 minut dziennie na relaksację,

-przestanie porównywania się z innymi,
-nauczenie się proszenia o pomoc,
-nauczenie się odpuszczać.

Miejsca wsparcia dla osob w potrzebie:

-SP 4 w Elblągu program „poMOCni“ – punkt konsultacyjny dla dorosłych,  młodzieży, dzieci wymagających wsparcia 55 6258488
-Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116-123
-Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: 22-484-88-01
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116-111
-Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800-120-002
-Infolinia Anonimowych Alkoholików: 801-033-242

-Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich Fundacji Nagle Sami: 800-108-108
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznanr 1 w Elblągu tel. 55 6258230
-NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN Dom Zacheusza tel. 55 6496949

festiwal_talentow_11.jpg festiwal_talentow_12.jpg festiwal_talentow_13.jpg festiwal_talentow_14.jpg festiwal_talentow_15.jpg festiwal_talentow_16.jpg festiwal_talentow_17.jpg festiwal_talentow_18.jpg festiwal_talentow_19.jpg festiwal_talentow_20.jpg festiwal_talentow_21.jpg festiwal_talentow_22.jpg festiwal_talentow_23.jpg festiwal_talentow_24.jpg festiwal_talentow_25.jpg festiwal_talentow_26.jpg festiwal_talentow_27.jpg festiwal_talentow_28.jpg festiwal_talentow_29.jpg festiwal_talentow_30.jpg festiwal_talentow_31.jpg festiwal_talentow_32.jpg festiwal_talentow_33.jpg festiwal_talentow_34.jpg festiwal_talentow_35.jpg festiwal_talentow_36.jpg festiwal_talentow_37.jpg festiwal_talentow_38.jpg festiwal_talentow_39.jpg festiwal_talentow_40.jpg festiwal_talentow_41.jpg


Moc jest w nas!

Uwierz w siebie i zadbaj o siebie! - prezentacja


 Informacja dotyczy uczniów przewlekle chorych pod opieką specjalistycznych poradni lekarskich w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej

ze względu na stan zdrowia. - tutaj...


 Młodociany pracownik - informacja dotyczy uczniów poniżej 15 roku życia planujących od 1 września 2023 r. podjęcie nauki w branżowej szkole I stopnia na kierunku wymagającym praktycznej nauki zawodu u pracodawcy- tutaj...


„Barometr zawodów” to krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w Elblągu oraz powiecie elbląskim na dany rok. 

Prognoza miasto.

Prognoza powiat.

Warto sprawdzić https://barometrzawodow.pl


PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE OGRANICZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA pod linkiem: tutaj.

Wystawienie dla dziecka opinii poradni w sprawie pierwszeństwa 

w przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej ze względu

 na stan zdrowia 

odbywa się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 

przy ul. Słonecznej 14. 

Podstawą do wydania takiej opinii jest podpisany przez Rodzica wniosek oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty z rozpoznaniem choroby.


PRZYDATNE STRONY:

www.doradcazawodowy.edu.pl

www.koweziu.edu.pl

Informacje na temat zawodów, mulitimedialne materiały dotyczące wyboru zawodu.

www.ore.edu.pl

www.arealme.com/16types/pl - Test predyspozycji zawodowych

edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html

http://www.interaktywnaedukacja.pl/?cat=38 - Interaktywna Edukacja

https://zielonalinia.gov.pl/test-predyspozycji - Test predyspozycji

Gra „Tajemnica Aeropolis” - określenie zainteresowań i możliwości

edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html

 

W jakich zawodach warto się uczyć? Sprawdź prognozę MEiN - tutaj.

 

Wycieczki zawodoznawcze

Pedagog i psycholog

Admin

Pedagog szkolny - Krystyna Gierszewska

Pedagog szkolnyGodziny pracy:

poniedziałki: 7.30 - 11.30

wtorki: 9.00 - 12.00

środy: 08.30 - 12.30

czwartki: 12.00 - 15.00

piątki: 9.00 - 12.00 

 

Psycholog szkolny - Katarzyna Kosińska

Psycholog szkolnyGodziny pracy:

poniedziałki: 11.00 - 15.00

wtorki: 11.00 - 15.00

środy: 11.00 - 15.00

czwartki: 11.00 - 15.00

piątki: -

 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu tytaj.

Telefony i konto szkoły

Admin

Sekretariat 55 6258481

Fax 55 6258483

Pedagog/psycholog 55 6258488

Intendent 55 6258486

Kierownik gospodarczy 55 6258482

Kierownik świetlicy 55 6258486

Pielęgniarka 55 6258485

 

Konto szkoły:

PKO Bank Polski

91 1020 1752 0000 0502 0231 0753

Na to konto zbieramy opłaty za obiady, legitymacje i duplikaty świadectw.

 

SKO Konto dla Rady Rodziców

PKO Bank Polski 53 1020 1752 0000 0102 0258 3912

RODO

Admin

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza  w Elblągu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 55 625 68 08/ 55 625 68 09;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
 5. Podanie danych jest:

- obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,

- dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

Inspektor Ochrony Danych: Anita Sienicka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 55 625 68 08 / 55 625 68 09

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Maria Drezner

tel. 55 625 68 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.