• Z życia szkoły_11.jpg
 • Z życia szkoły_12.jpg
 • Z życia szkoły_13.jpg
 • Z życia szkoły_14.jpg
 • Z życia szkoły_15.jpg
 • Z życia szkoły_16.jpg
 • Z życia szkoły_17.jpg
 • Z życia szkoły_18.jpg
 • Z życia szkoły_19.jpg
 • Z życia szkoły_20.jpg
 • Z życia szkoły_21.jpg
 • Z życia szkoły_22.jpg
 • Z życia szkoły_23.jpg
 • Z życia szkoły_24.jpg
 • Z życia szkoły_25.jpg
 • Z życia szkoły_26.jpg
 • Z życia szkoły_27.jpg

Dokumenty szkoły

Admin

 

PDF logo2STATUT SZKOŁY


PDF logo2KONCEPCJA PRACY SZKOŁY


PDF logo2PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


PDF logo2ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLAS 1-3


PDF logo2ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLAS 4-8


PDF logo2PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA


PDF logo2LEGITYMACJA  - PODANIE


PDF logo2REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI


PDF logo2KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


PDF logo2KARTA REZYGNACJI DZIECKA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


KARTA REZYGNACJI DZIECKA Z OBIADÓW W WYBRANE DNI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


PDF logo2Standardy Ochrony Małoletnich SP4

Historia szkoły

Elżbieta Frąckiewicz-Schibowska

Kronika wydarzeń:

1913 r.

W niemieckim Elblągu oddana zostaje do użytku szkoła Truso Schule. Budynek swym monumentalnym stylem nawiązuje do klasycystycznych pałaców XVIII wieku.

1945 r.

Po zakończeniu działań wojennych do Elbląga zaczynają przybywać repatrianci ze Wschodu i osadnicy z Polski Centralnej. Dawne 100 – tysięczne miasto w 1946 roku liczy 26 tys. mieszkańców. Władze uruchamiają wodociągi, otwarte zostają urzędy, zaczyna działać komunikacja, przemysł i szkolnictwo. Czwartą otwartą w mieście szkołą jest nasza Szkoła Powszechna nr 4 - dawne Truso Schule.

10.09.1946 r.

Rozpoczyna się pierwszy rok nauki. Powodem opóźnienia jest gruntowny remont szkoły po opuszczeniu jej przez wojska sowieckie.

1946/1947 r.

Komitet Rodzicielski dożywia wszystkie dzieci, uczniowie z amerykańskich dostaw dostają obuwie i odzież. W szkole nie ma biblioteki, brakuje podręczników i pomocy naukowych. W klasach I-VII uczy się 280 uczniów, w czerwcu 1947 r. - 580 (z czego promocji do następnej klasy nie otrzymuje 49).

1947/1948 r.

Ponieważ liczba uczniów przekracza 1000, 360 dzieci przeniesionych zostaje do innej szkoły. Za pieniądze zarobione na organizacji balów dla rodziców zakupione zostają mapy, obrazy do przyrody i historii, książki do biblioteki, sprzęt do gimnastyki.

1952/1953 r.

Trwa remont szkoły.

1957/1958 r.

Szkoła posiada 26 oddziałów, 27 nauczycieli i 1045 uczniów. Dzieci uczą się na dwie zmiany.

1957/58

Po raz pierwszy przydzielono pełen etat dla bibliotekarza którym była Stefania Ostaszewska, potem  Karol Srolik

1959 r.

500 uczniów przeniesiono do SP 16. U nas zostało 935. Dzieci uczą się na dwie zmiany. Nauczycieli pracuje 27. W tym roku w szkole powiększono bibliotekę, urządzono umywalnię oraz szatnię przy sali gimnastycznej.

1959/60

Powstaje sklepik szkolny prowadzony przez uczniów. Jak co roku zabawę noworoczną z udziałem Orkiestry Wojskowej organizują rodzice. Szkoła osiąga znaczne sukcesy sportowe w miejskiej spartakiadzie: I miejsce w lekkoatletyce dziewcząt, I m - w piłce ręcznej chłopców, palancie i biegach chłopców, III m - w łyżwiarstwie dziewcząt. Zespół taneczny otrzymuje wyróżnienie. W ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew, wzdłuż ogrodzenia uczniowie sadzą 20 topoli.

1960/61

Zimą na boisku urządzono lodowisko. Szkoła włącza się w akcję „1000 szkół na 1000-lecie” - uczniowie zbierają złom, makulaturę i butelki.

1961/62

Dzieci jest 1130, klas 27. W czynie społecznym uczniowie budują bieżnię wzdłuż ogrodzenia od strony Caritas. Samorząd z okazji świąt i rocznic organizuje apele np.: rocznica powstania PPR, Tydzień Ziem Odzyskanych, rocznica Rewolucji Październikowej …

1963/64

Na sali gimnastycznej rozebrano scenę.

1964/65

Pomalowano klasy, zrobiono gabinety do poszczególnych przedmiotów.

1965/66

Nastąpiła zmiana rejonizacji, doszły nowe dzieci. Lekcje odbywają się od 8.00 do 18.50. Szkolny Fundusz Odbudowy Stolicy uzbierał na odbudowę Warszawy 1300 zł. W szkole działa Koło Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Radio w Moskwie, w audycji dla Polaków ogłosiło, że w Elblągu najlepiej korespondującą szkołą jest SP 4.

1966/67

Po raz pierwszy są kl. VIII. Wydział Rolnictwa finansuje wycieczkę do Krynicy Morskiej. Celem jest nie tylko opalanie i kąpiel dzieci ale tez zbieranie na plaży stonki.

1968/69

Rozpoczyna się kapitalny remont. Sprzęt szkolny zgromadzono na strychu, pomoce  naukowe przewieziono do szkół nr: 3,16,20, 24. Poszczególne klasy przydzielone zostały na cały rok do następujących szkół: SP 3,SP 9,SP16, SP 20, SP 24. Sekretariat i kierownictwo przeniesiono do SP 20. Woźny został w budynku aby pilnować remontu. Nasze dzieci chodzą na popołudniowe zmiany.

1969/70

Zajęcia rozpoczęły się 8 września ze względu na przedłużające się prace wykończeniowe po remoncie.

1971/72

Rozpoczyna pracę świetlica szkolna. W jednym pomieszczeniu odbywają się zajęcia dla 80 dzieci i wydawane są obiady przywożone z SP 24 na ulicy Jasnej.

Lata 70-te

W szkole aktywnie działa harcerstwo, w każdy poniedziałek odbywają się apele z dyrektorem.

Lata 70-te

Dla najlepszych uczniów, laureatów konkursów Komitet Rodzicielski funduje kilkudniowe wycieczki.

1973 r.

Przy udziale młodzieży i nauczycieli wybudowane zostaje asfaltowe boisko.

31.05.1975 r.

Szkoła otrzymuje imię Henryka Sienkiewicza, Komitet Rodzicielski funduje Sztandar Szkoły.

Lata 70, 80-te

Dzięki nauczycielowi w-f Markowi Wnukowi w szkole działa sekcja tenisa stołowego, odnosimy znaczne sukcesy w zawodach miejskich i rejonowych.

Lata 70, 80-te

Szkoły, do których trafiają nasi absolwenci, przysyłają listy pochwalne i podziękowania za wysokie osiągnięcia naszych byłych uczniów.

13.12.1981 r. - 04.01.1982 r.

Następuje przerwa w nauce spowodowana wprowadzeniem stanu wojennego.

01.05.1990 r.

Po raz pierwszy w szkole i w mieście nie obchodzone jest Święta Pracy – nie odbywa się pochód.

1987 - 2005 r.

Utrzymujemy kontakty ze szkołą sportową w Kaliningradzie, wzajemnie się odwiedzamy.

1996/1997

Organizujemy uroczyste 50-lecie szkoły.

1999 r.

Po raz pierwszy uczestniczymy w ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich, w kolejnych latach bierzemy udział w następnych zlotach (Kraków, Szczecin, Poznań, Warszawa).

2004 r.

Otrzymujemy tytuł „Szkoły z klasą”.

2005 r.

Uzyskujemy tytuł „Szkoły z klasą – lego”.

11.05.2004 r.

Ma miejsce uroczyste otwarcie Izby Patrona.

2005 r.

Powstaje pracownia komputerowa.

2005 r.

Przeprowadzony zostaje gruntowny remont budynku: wymiana okien, docieplenie, nowa elewacja.

2006 r.

W szkole powstaje biblioteka multimedialna.

2006/2007

To już 60 lat istnienia szkoły. Organizujemy uroczystość na tę cześć z udziałem władz miasta, byłych dyrektorów, nauczycieli, uczniów.

2008 r.

Długo oczekiwana adaptacja strychu – nowe, piękne i przestronne pomieszczenia.

2008 r.

Realizowany w szkole program „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie” zdobywa w Warszawie nagrodę specjalną „Złotą Tarczę Bezpieczeństwa” oraz nagrodę 25 000 zł.

12.2008 r.

W trakcie remontu z powodu awarii zalane zostaje pół szkoły.

01 - 02. 2009 r.

Trwa remont zalanej części, wymalowane zostają klasy i korytarze.

2009 r.

Otrzymujemy wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

06.2010 r.

Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia”, sadzimy „Dąb Pamięci” , pod którym odtąd odbywają się uroczystości związane ze zbrodniami stalinowskimi.

10.2010 r.

Dzięki współpracy szkoły z WORD powstaje I Miejskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – profesjonalna sala do nauki zasad ruchu drogowego.

10.2010 r.

Powstaje dydaktyczna Ścieżka Przyrodnicza. Eksponujemy pomniki przyrody rosnące wokół szkoły.

09.2011 r.

Rozpoczynamy realizację projektu „Europejska Literofrajda” (program Comenius).

11.2011 r.

W ramach europejskiej współpracy gościmy nauczycieli z Czech, Słowacji, Turcji, Hiszpanii, Włoch (wizyta studyjna).

11.2011 r.

Otrzymujemy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

02.2012 r.

Trwa realizacja programu Comenius – nauczyciele wyjeżdżają do Turcji w ramach projektu „ Europejska Literofrajda”.

06.2012 r.

Zdobywamy I miejsce w wojewódzkim konkursie Kuratora Oświaty „ Sześciolatek w mojej szkole”.

07 - 08.2012 r.

Wykonany zostaje remont korytarzy i klatek schodowych.

11.2012 r.

Zorganizowany zostaje wyjazd studyjny naszych nauczycieli do Hiszpanii (Comenius).

12.2012 r.

Baza szkoły wzbogaca się o piękne boisko „Orlik”.

12.2012 r.

Otrzymujemy certyfikaty: „Zielonej Flagi” i „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

04.2013 r.

Szkolę odwiedza Hans Jurgen Schuch – Honorowy Obywatel Elbląga, Przewodniczący Związku Elblążan w Niemczech.

05.2013 r.

Nasi uczniowie i nauczyciele w ramach programu Comenius wyjeżdżają do Czech.

09.2013 r.

Po raz drugi otrzymujemy Certyfikat Zielonej Flagi.

10.2013 r.

Obchodzimy uroczystość 100 - lecia budynku szkoły.

10.2013 r.

Ksiądz Andrzej Kilanowski podarował szkole kamienny kałamarz pochodzący z niemieckiej Truso Schule.

12.2013 r.

Szkoła otrzymuje Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

06.2014 r.

Za wyjątkowe osiągnięcia i rozwijanie talentów zaczęliśmy przyznawać tytuł „Henryka Roku”.

09.2014 r.

Uzyskujemy po raz trzeci Certyfikat Zielonej Flagi.

10.2014 r.

Organizujemy I Festyn Rodzinny.

10.2014 r.

Zajmujemy V miejsce w województwie w V Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii chłopców 10-11 lat

12.2014 r.

Powstaje Logo szkoły. W konkursie zwycięża projekt Natalii Michnowskiej z kl. III b.

01.2015 r.

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbieramy rekordową dotąd sumę 5589,20 zł i 5 euro.

01.2015 r.

Zawiązuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki.

03.2015 r.

Uczeń klasy piątej - Karol Serdeczny – zostaje podwójnym laureatem wojewódzkich konkursów przedmiotowych - z matematyki i przyrody.

04.2015 r.

Szkoła zajmuje I miejsce w Finale Powiatowego Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

05.2015 r.

Zdobywamy I miejsce w miejskim Turnieju Wiedzy i Sportu TwiS „Przyroda i wf na szóstkę”.

06.2015 r.

W powiatowym konkursie na najlepszy projekt edukacyjny „Moja mała ojczyzna - jej skarby przeszłości, teraźniejszość i przyszłość” zdobywamy I miejsce.

06.2015 r.

Organizujemy I Galę Najlepszych.

2009 – 2015 r.

Fabryka Mebli „Wójcik” nieodpłatnie wyposaża wszystkie gabinety lekcyjne w nowe meble.

05.2015 r.

Rada Rodziców ufundowała grawerowaną tablicę poświęconą Stefanowi Mataczowi – bohaterowi szkoły

09.2015 r.

Z klasy II c utworzony zostaje „Oddział Sokołów”  (wychowawca -  Małgorzata Stanecka). SP 4 podpisuje porozumienie o współpracy z 16 Żuławskim Batalionem Remontowym

10.2015 r.

Po raz pierwszy szyjemy „Celinki dla chłopca i dziewczynki”  (poduszki dla szpitali, hospicjów, domów dziecka)

12.2015 r.

Pożegnaliśmy naszą długoletnią nauczycielkę, koleżankę i absolwentkę szkoły - Grażynę Niewińska

06.2016 r.

Z okazji Dnia Dziecka zakupione zostały rowerki stacjonarne i orbitrek

06.2016 r.

Karol Serdeczny kończy naszą szkołę z czterema tytułami Laureata konkursów wojewódzkich organizowanych przez kuratora i z dwoma tytułami Finalisty. To absolutny rekord szkoły.

08.2016 r.

Na sali gimnastycznej przeprowadzony zostaje remont: położono nową podłogę sportową, wyremontowano też wejście do szkoły od strony boiska i salkę lustrzaną.

10.2016 r.

Z okazji Światowego Dnia Drzewa posadzonych zostaje 100 świerków podarowanych przez nadleśnictwo

14.10.2016 r.

Uroczystość 70-lecia szkoły

14.10.2016 r.

Pani Dyrektor Hanna Szuszkiewicz otrzymuje nagrody: Prezydenta Elbląga, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora i Ministra Edukacji

04.2016 r.

Rozpoczął działalność  klub „Od Juniora do Seniora” (sekcje: komputerowa, sportowa, kulinarna i artystyczna).

10.2016 r.

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w naszej szkole powstał ogród dydaktyczny. Posadziliśmy w nim  drzewa i krzewy  charakterystyczne dla terenów  Polski.

05.2017 r.

Zajęliśmy  I miejsce w miejskim Turnieju  Wiedzy i Sportu .

09.2017 r.

Znacząco zwiększa się liczba uczniów. Jest to pierwszy rok reformy Anny Zalewskiej i pojawiają się klasy siódme.

09.2017 r.

Otrzymaliśmy trzeci  już Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

11.2017 r.

W Olsztynie  odebraliśmy wojewódzki Certyfikat „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”.

11.2017 r.

Zdobyliśmy certyfikat „Szkoła z klasą 2.0”,

12.2017 r.

W międzynarodowym programie ekologicznym otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi.

03.2018 r.

DESTINATION SP 4 w Wojewódzkim  Konkursie Tańca Nowoczesnego w Morągu, w kilku formacjach zajęło czołowe miejsca.

10.2018 r.

Za szczególną aktywność w zakresie propagowania postaw proekologicznych otrzymaliśmy wojewódzki Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Środowisku”.

11.2018 r.

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości  posadziliśmy „Drzewo Niepodległości”, postawiliśmy  pamiątkowy kamień, nadaliśmy imiona wyjątkowych Polaków szkolnym Pomnikom Przyrody.

11.2018 r.

W ramach projektu  „Eksperyment Edukacją Przyszłości” utworzona została  Mała Politechnika SP 4 czyli innowacyjny program rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych dzieci w formie zajęć pozalekcyjnych.

11.2018 r.

W Warszawie odebraliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

12.2018 r.

W ramach Małej Akademii Językowej, przez 6 tygodni gościliśmy w szkole wolontariuszy z Indii, Turcji i Malezji. Goście prowadzili różnorodne zajęcia w języku angielskim.

13.01.2019 r.

Podczas 27 finału WOŚP zebraliśmy ponad 9 tys. zł.

28.02.2019 r.

Byliśmy współorganizatorami wojewódzkiej konferencji Warmińsko - Mazurskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Konferencja odbyła się w Elbląskim Ratuszu Staromiejskim.

03.2019 r.

Nasi uczniowie Dominik Kutra i Inga Wiśniewska zdobyli  I miejsce i Wyróżnienie w konkursie  o Żołnierzach Wyklętych organizowanym przez Stowarzyszenie gen. Nieczuja - Ostrowskiego.  W nagrodę pojechali na wycieczkę do Warszawy.

06.2019 r.

W konkursie ZUO na selektywną zbiórkę odpadów zajęliśmy drugie miejsce - dostaliśmy 2600 zł.

06.2019 r.

Podczas 26 edycji miejskiego Turnieju Wiedzy I Sportu (TWIS), organizowanego przez  Marka Pruszaka, zajęliśmy I miejsce.

1.09.2019 r.

Ze względu na dużą liczbę oddziałów (25) szkoła otrzymała  etat drugiego wice dyrektora.

17.09.2019 r.

Odbyła się XV edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Jestem widoczny - jestem bezpieczny na drodze”. Pomysłodawcą i organizatorem jest Małgorzata Stanecka.

27.09.2019 r.

W wojewódzkim konkursie „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” jako jedyna szkoła z Elbląga otrzymaliśmy WYRÓŻNIENIE.

10.2019 r.

Otrzymaliśmy prezent od więźniów z Aresztu Śledczego w Elblągu – ogromną rzeźbę Atlasa trzymającego kulę ziemską.

10.2019 r.

Po raz pierwszy w  Budżecie Obywatelskim mogły głosować szkoły. Nasze trzy projekty wygrały i zostaną zrealizowane w 2020 r. Są to: parking przy ul. Sochaczewskiej, aktywne przejście dla pieszych i Mała Akademia Językowa czyli dodatkowy j. angielski dla dzieci.

10.2019 r.

W klasach I-III rozpoczynamy  realizację projektu pt. „Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Okres realizacji to lata 2019 - 2021.

11.2019 r.

Za fundusze zdobyte w konkursie na projekt ogłoszonym przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wybudowaliśmy „kamienne kręgi”.

12.2019 r.

Nasze uczennice -Inga Wiśniewska, Justyna Kopka, Natalia Daniszewska - zajęły I miejsce w ogólnopolskim konkursie o Irenie Sendlerowej „Być jak Ona” - 4 edycja . Organizatorem była Fundacja Honor Pomagania Dzieciom.

25.03.2020 r. –  26.06.2020 r.

Z powodu pandemii koronawirusa  nauczanie odbywało się przez Internet.

16-18.06.2020 r.

Po raz pierwszy uczniowie klas ósmych napisali Egzamin ósmoklasisty.

10.2020 r. - 05.2021 r.

Nauka zdalna spowodowana pandemią.

12.2020 r. 

Mistrzem Polski w judo w kategorii 42 kg został uczeń klasy 8b Tymoteusz Lic.

12.2020 r. 

Alicja Stefańska z kl. 7d w Wojewódzkim Konkursie na Kalendarz Adwentowy zdobyła I miejsce.

01.2021 r. 

Mimo pandemii, jak co roku, zorganizowano półzimowisko, oczywiście w reżimie sanitarnym.

01.2021 r.

Ala Stefańska z 7d, za sukcesy taneczne, została Laureatem Stypendium Artystycznego Prezydenta Elbląga.

4.03.2021 r.

Dzień Otwarty w SP4 –pierwszy raz ONLINE.

06.2021 r.

Otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego.

06.2021 r.

Rozpoczął się gruntowy remont stołówki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

09.2021 r.

mLegitymacja w naszej szkole! To standardowa legitymacja, ale wyświetlana na telefonie w aplikacji mObywatel.

09.2021 r.

Zmarł Henryk Stella - nauczyciel i dyrektor SP 4 w latach 1975 - 1986.

11.2021 r.

Włączamy się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

04.2022 r.

Mini Festiwal Myślenia Krytycznego w SP 4 – 4K.

06.2022 r.

Uroczyście obchodzimy 75- lecie szkoły. Sadzimy drzewa podarowane przez rodziców: tulipanowiec – „Litwos”, jarzębina – „Ligia” i wiśnia japońska „Nel”.


historia_szkoly001.jpg historia_szkoly002.jpg historia_szkoly003.jpg historia_szkoly004.jpg historia_szkoly005.jpg historia_szkoly006.jpg historia_szkoly007.jpg historia_szkoly008.jpg historia_szkoly009.jpg historia_szkoly010.jpg historia_szkoly011.jpg historia_szkoly012.jpg historia_szkoly013.jpg historia_szkoly014.jpg historia_szkoly015.jpg historia_szkoly016.jpg


„Powróćmy jak za dawnych lat …”

„Czas mija, a ona pięknieje"

„70 lat minęło”

100 lecie budynku szkoły

Historia ul. Mickiewicza

Najstarsza kronika szkoły

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 4

Dzieje szkoły Trusoschule w Elblągu

Dzieje naszej dzielnicy – wiek XX

Święto sportu w Trusoschule

Szkoły ponadpodstawowe

Admin

Rekrutacja 2024/25

Terminarz Drzwi Otwartych w szkołach ponadpodstawowych

Drzwi otwarte_24.jpg


Zarządzenie Kuratorium Oświaty odnośnie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

Zarządzenie.
Załącznik.

 

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

ZSISiU


zasady postepowania 2022 23 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022/23

Instrukcja wypełniania wniosku

Jak sobie radzić ze stesem egzaminacyjnym 

 

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - oferta

 

Oferta edukacyjna - ZSEiO

Oferta edukacyjna - ZSISiU

Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej - oferta

Oferta - ECEZ

Oferta edukacyjna - III LO

Oferta - ZST

Oferta - IV LO

Promocja - ZSM

Oferta - ZSG

Oferta - I LO

Dzień Otwarty w ZST

Oferta Liceum Ogólnokształcącego Regent College 

Oferta: Zespołu Szkół Gospodarczych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - zobacz.