Doradztwo zawodowe

A. Gilbas

doradztwo zawodowe

Drogi Uczniu!

Doradztwo zawodowe w naszej szkole ma na celu wsparcie Ciebie 

w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem Twoich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

Otrzymasz też w klasie 8 na zajęciach doradztwa zawodowego informacje na temat systemu edukacji i rynku pracy.


PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE OGRANICZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA pod linkiem: tutaj.

Wystawienie dla dziecka opinii poradni w sprawie pierwszeństwa 

w przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej ze względu

 na stan zdrowia 

odbywa się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 

przy ul. Słonecznej 14. 

Podstawą do wydania takiej opinii jest podpisany przez Rodzica wniosek oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty z rozpoznaniem choroby.


„Barometr zawodów” to krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w Elblągu oraz powiecie elbląskim na dany rok. 

Warto sprawdzić https://barometrzawodow.pl


PRZYDATNE STRONY:

www.doradcazawodowy.edu.pl

www.koweziu.edu.pl

Informacje na temat zawodów, mulitimedialne materiały dotyczące wyboru zawodu.

www.ore.edu.pl

www.arealme.com/16types/pl - Test predyspozycji zawodowych

edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html

http://www.interaktywnaedukacja.pl/?cat=38 - Interaktywna Edukacja

https://zielonalinia.gov.pl/test-predyspozycji - Test predyspozycji

Gra „Tajemnica Aeropolis” - określenie zainteresowań i możliwości

edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html

 

W jakich zawodach warto się uczyć? Sprawdź prognozę MEiN - tutaj.

 

Wycieczki zawodoznawcze