Doradztwo zawodowe

A. Gilbas

doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole

ma na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Działania z zakresu doradztwa zawodowo – edukacyjnego realizowane są przez:

  • wychowawców,
  • nauczycieli przedmiotu,
  • pedagoga i psychologa szkolnego,
  • bibliotekarza,
  • szkolnego doradcę zawodowego,
  • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo – edukacyjnych.

Uczniowie klas VII i VIII mają prowadzone zajęcia: doradztwo zawodowe.

„Barometr zawodów” to krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w Elblągu oraz powiecie elbląskim na 2020 rok. Prognozę tworzyli pracownicy powiatowego urzędu pracy w tym: pośrednicy pracy i doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami przy współudziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Wyłoniono trzy grupy zawodów:

1.Deficytowe – dużo ofert i mało osób spełniających wymagania pracodawcy.

2.Zrównoważone – liczba ofert będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia.

3.Nadwyżkowe – liczba ofert będzie mniejsza w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.

https://barometrzawodow.pl

PRZYDATNE STRONY:

www.doradcazawodowy.edu.pl

www.koweziu.edu.pl

Informacje na temat zawodów, mulitimedialne materiały dotyczące wyboru zawodu.

www.ore.edu.pl

www.arealme.com/16types/pl - Test predyspozycji zawodowych

edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html

http://www.interaktywnaedukacja.pl/?cat=38 - Interaktywna Edukacja

https://zielonalinia.gov.pl/test-predyspozycji - Test predyspozycji

Gra „Tajemnica Aeropolis” - określenie zainteresowań i możliwości

edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html

 

W jakich zawodach warto się uczyć? Sprawdź prognozę MEiN - tutaj.

 

Wycieczki zawodoznawcze