Grono pedagogiczne

Dyrektor - Katarzyna Wyżlic
Wicedyrektor - Bożena Mizerska

Edukacja wczesnoszkolna

 • Bzdok Agnieszka
 • Fluderska Anna
 • Grabowska Agnieszka
 • Helta Karolina
 • Jurkiewicz Magdalena
 • Komorowska Elżbieta
 • Słomczyńska Justyna
 • Stanecka Małgorzata

Język polski

 • Baranowska Sylwia
 • Iwanowska-Zych Dorota
 • Kosztowna Katarzyna
 • Łomnicka Ewelina
 • Wyżlic Kataryna

Język angielski

 • Michalska-Pedersen Katarzyna
 • Parzych Paulina
 • Wojciul Sylwia
 • Zając Piotr

Język niemiecki

 • Gilbas-Kutra Anna

Historia

 • Frąckiewicz-Schibowska Elżbieta
 • Rucińska Joanna

WOS

 • Rucińska Joanna

Matematyka

 • Bagińska Wiesława
 • Borkowska Ewa
 • Krause Ewelina
 • Mizerska Bożena

Przyroda, Biologia

 • Barcikowska-Bielska Ewa
 • Pruszak Marek

Geografia

 • Borzymowska Joanna

Fizyka

 • Pietroń Edyta
 • Pędzisz Jerzy

Chemia

 • Ogórek Karolina

Edukacja Informatyczna, Informatyka

 • Barcikowska -Bielska Ewa
 • Dorożko Iwona

Wychowanie fizyczne

 • Diffenbach Dawid
 • Karwacki Marcin
 • Mizerski Marek
 • Szczęsna Katarzyna

Gimnastyka korekcyjna

 • Szczęsna Katarzyna

Plastyka

 • Stefańska Barbara
 • Świerżewska Izabela

Muzyka

 • Stefańska Barbara
 • Świerżewska Izabela

Technika

 • Stefańska Barbara

Religia

 • Milewska Sylwia
 • Sawicka Beata

Doradztwo zawodowe

 • Gilbas-Kutra Anna
 • Łojewska Walentyna

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Borkowska Ewa
 • Rucińska Joanna

Świetlica

 • Ostrowska Teresa - kierownik
 • Karwowska Joanna
 • Michałowski Paweł
 • Szymaniec Aneta
 • Terebus Iwetta

Pedagog

 • Krystyna Gierszewska

Psycholog

 • Katarzyna Kosińska

Logopedia

 • Fluderska Anna
 • Kosztowna Katarzyna

Rewalidacja

 • Karwowska Joanna

Zajęcia krytycznymi narzędziami TOC

 • Jurkiewicz Magdalena

Bibliotekarz

 • Łojewska Walentyna