Grono pedagogiczne

Dyrektor - Katarzyna Wyżlic
Wicedyrektor - Bożena Mizerska

Edukacja wczesnoszkolna

 • Bzdok Agnieszka
 • Fluderska Anna
 • Gosieniecka Karolina
 • Grabowska Agnieszka
 • Helta Karolina
 • Jurkiewicz Magdalena
 • Komorowska Elżbieta
 • Słomczyńska Justyna
 • Stanecka Małgorzata

Język polski

 • Baranowska Sylwia
 • Iwanowska-Zych Dorota
 • Kosztowna Katarzyna
 • Łomnicka Ewelina
 • Wyżlic Kataryna

Język angielski

 • Michalska-Pedersen Katarzyna
 • Parzych Paulina
 • Wojciul Sylwia
 • Zając Piotr

Język niemiecki

 • Gajewska Marta

Historia

 • Frąckiewicz-Schibowska Elżbieta
 • Kurczewski Przemysław
 • Rucińska Joanna

WOS

 • Wojciul Sylwia

Matematyka

 • Bagińska Wiesława
 • Borkowska Ewa
 • Borzymowska Joanna
 • Fałkowska Anna
 • Knowska Ewa
 • Krause Ewelina
 • Mizerska Bożena

Przyroda, Biologia

 • Barcikowska-Bielska Ewa
 • Pruszak Marek

Geografia

 • Borzymowska Joanna

Fizyka

 • Katarzyna Szwemińska

Chemia

 • Ogórek Karolina

Edukacja Informatyczna, Informatyka

 • Barcikowska -Bielska Ewa
 • Dorożko Iwona
 • Mizerski Marek

Wychowanie fizyczne

 • Diffenbach Dawid
 • Karwacki Marcin
 • Mizerski Marek
 • Szczęsna Katarzyna

Gimnastyka korekcyjna

 • Szczęsna Katarzyna
 • Karwacki Marcin

Plastyka

 • Stefańska Barbara
 • Świerżewska Izabela

Muzyka

 • Iwanicka Aleksandra
 • Stefańska Barbara
 • Świerżewska Izabela

Technika

 • Stefańska Barbara

Religia

 • Milewska Sylwia
 • Sawicka Beata

Doradztwo zawodowe

 • Stefańska Barbara

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Ogórek Karolina

Świetlica

 • Ostrowska Teresa - kierownik
 • Gierszewska Krystyna
 • Jurasińska Aleksandra
 • Karwowska Joanna
 • Kosińska Katarzyna
 • Szymaniec Aneta
 • Terebus Iwetta

Pedagog

 • Krystyna Gierszewska

Psycholog

 • Katarzyna Kosińska

Rewalidacja

 • Karwowska Joanna

Zajęcia krytycznymi narzędziami TOC

 • Jurkiewicz Magdalena

Bibliotekarz

 • Pepłowska Małgorzata