Szkoła Promująca Zdrowie

 

spz log0

Definicja szkoły promującej zdrowie

(w oparciu o „Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia” praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej)

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

.

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność –nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

- działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członkówdanej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste,a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów. 

 

Standardy szkoły promującej zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r.

Nasza szkoła wstąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie w 2005 roku.

Od początku w naszej szkole propagujemy:

- zdrowy tryb życia,

- właściwe odżywianie,

- aktywne spędzanie wolnego czasu,

- dokonywanie „zdrowych” wyborów.

Zamierzone działania realizujemy w czasie:

- festynów, zabaw integrujących społeczność szkolną,

- akcji charytatywnych,

- warsztatów, szkoleń,

- wycieczek, rajdów.


  spz_1.jpg spz_2.jpg spz_3.jpg spz_4.jpg


Zapraszamy do obejrzenia

Kroniki Szkoły Promującej Zdrowie


 

Konkurs „Bezpieczne ferie zimowe w czasie pandemii”

rysunek bezpieczne ferieZa nami konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne ferie zimowe w czasie pandemii”, który odbył się w dniach 07-15 grudnia. Artystyczne zmagania przebiegały w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I-III, klasy IV-V, klasy VI-VIII.

Nagrody będą wręczane po powrocie do szkoły.

Gratulacje i powodzenia w następnych konkursie.

Czytaj więcej...

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM".

Projekt ten to przede wszystkim:

 • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;

Czytaj więcej...

Konferencja Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

spz konferencja2Dnia 28 lutego 2019 r. w Sali Konferencyjne Elbląskiego Ratusza Staromiejskiego odbyła się konferencja Warmińsko - Mazurskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie pt.: „W drodze do Krajowego Certyfikatu Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”, której byliśmy współorganizatorem. Spotkanie prowadziła pani dyrektor Katarzyna Wyżlic. Gościem honorowym był pan Profesor dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski kierownik Katedry i Kiniki  Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Certyfikat "Śniadanie daje moc"

spz certyf sniadanie mocZ przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy Certyfikat Uczestnictwa w programie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”. Program miał na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców za zaangażowanie i pomoc w realizacji śniadania.

Czytaj więcej...