Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

J. Słomczyńska

spz zertyfikat kraj228 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola. Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

- przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Beatę Nawrocką, starszego specjalistę w DWKI;

- Dorotę Skrzypek, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty;

- Magdalenę Zarębską-Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

- Małgorzatę Duras, Dyrektora Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie;

- Joannę Mostowską, Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, Urząd Miasta w Łowiczu;

- Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;

- dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Agnieszka Ludwin w imieniu Anny Zalewskiej powitała nagrodzone przedszkola i szkoły.

Valentina Todorovska-Sokołowska omówiła procedurę nadawania krajowych certyfikatów. Dyrektor Marzenna Habib podziękowała Krajowemu koordynatorowi oraz Zespołowi za skuteczne upowszechnianie programu w Polsce.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg