Edukacja regionalna

Tematyka edukacji regionalnej realizowana jest w szkole od wielu lat, głównie na lekcjach historii, lekcjach języka polskiego, przyrody, na godzinach wychowawczych, na zajęciach świetlicowych i lekcjach bibliotecznych, na kole historycznym. Klasy I –III również w swoim programie mają treści regionalne i konkursy o Elblągu.

Program Edukacji Regionalnej - „Elbląg – moja mała Ojczyzna”

W roku 2006 na potrzeby koła historycznego i lekcji historii opracowany został autorski Program Edukacji Regionalnej - „Elbląg – moja mała Ojczyzna” i realizowany jest do dziś.

Celem prowadzonych zajęć jest zainteresowanie uczniów Małą Ojczyzną - jej ciekawą historią, wyjątkową przyrodą, wielokulturowością i zabytkami, dzisiejszymi  osiągnięciami miasta.

Zajęcia przybierają różne formy: udział w miejskich konkursach o Elblągu, organizacja konkursów szkolnych – wiedzy i plastycznych, wycieczki i rajdy po okolicy, wizyty w muzeum, Galerii EL,  w kościołach, zwiedzanie wyjątkowych miejsc i wystaw, udział w koncertach uczniów Szkoły Muzycznej, poznawanie pracy radnych i zwiedzanie Urzędu Miasta. A to wszystko po to, aby uczniowie jak najwięcej wiedzieli o swoim mieście i regionie i aby w przyszłości młodzi obywatele – absolwenci SP 4 nie tylko obserwowali wydarzenia w Elblągu, ale także byli twórcami jego historii.

Elżbieta Frąckiewicz-Schibowska