Szkoła Promująca Zdrowie

 

spz  log0

Definicja szkoły promującej zdrowie

(w oparciu o „Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia” praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej)

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

.

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

  • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność –nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
  • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

- działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

  • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członkówdanej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste,a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów. 

 

Standardy szkoły promującej zdrowie:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r.

Nasza szkoła wstąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie w 2005 roku.

Od początku w naszej szkole propagujemy:

- zdrowy tryb życia,

- właściwe odżywianie,

- aktywne spędzanie wolnego czasu,

- dokonywanie „zdrowych” wyborów.

Zamierzone działania realizujemy w czasie:

- festynów, zabaw integrujących społeczność szkolną,

- akcji charytatywnych,

- warsztatów, szkoleń,

- wycieczek, rajdów.


  spz_1.jpg spz_2.jpg spz_3.jpg spz_4.jpg


Zapraszamy do obejrzenia

Kroniki Szkoły Promującej Zdrowie


 

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

spz zertyfikat kraj228 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola. Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Czytaj więcej...

Wojewódzka Konferencja SPZ w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

spz konferencja16 listopada 2018 r.  uczestniczyliśmy w Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, która odbyła się w Zespole Szkół nr 5 w Ełku.

Hasło wiodące konferencji to – „W poszukiwaniu wartości”. Tej tematyce poświęcony był również wykład ks. prof. dr hab. Wojciecha Guzewicza zatytułowany „Odpowiedzialność i inne wartości w procesie wychowania”.

Czytaj więcej...

Śniadanie daje moc!!!

spz sniadanie mocW tym roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim programie Śniadanie daje moc. Głównym zadaniem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podsumowaniem programu jest, zorganizowanie w szkole Dnia Zdrowego Śniadania. Klasa 0 oraz 2 b były koordynatorem całego programu. We współpracy z klasą I a i I c i II a przygotowały kanapki dla wszystkich.

Czytaj więcej...

Trzeci Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla SP 4

certyfikat SPZ 2017 kurat328 września br. odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Gospodarzem spotkania przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie był Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. Wagę konferencji podkreślił udział w nim warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty - pana Wojciecha Cybulskiego.

Czytaj więcej...