Otwarcie Miasteczka Rowerowego

M. Stanecka

Otwarcie Miasteczka RowerowegoW samo południe 21.09.2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Miasteczka Rowerowego wraz z organizacją ruchu na terenie Parku im. Gen. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu. Na uroczystość przybyli Radni Rady Miejskiej w Elblągu, Dyrektor Departamentu Inwestycji UM, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Przedstawiciel Komendanta Miejskiej Policji w Elblągu, Komendant Straży Miejskiej w Elblągu, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, uczniowie elbląskich szkół podstawowych wraz z nauczycielami i opiekunami.

Otwarcie poprzedziło wykonanie piosenek przez „Diamenty”.

Gospodarz uroczystości Prezydent Miasta Elbląg - Pan Witold Wróblewski dokonał uroczystego przecięcia wstęgi Miasteczka Rowerowego wraz z organizacją ruchu wspólnie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elblągu - Panią Katarzyną Wyżlic oraz uczniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elblągu, który zajął pierwsze miejsce w szkolnej rywalizacji w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski.

Po uroczystości, odbył się Międzyszkolny Konkurs Sprawnościowy „Miasteczko Rowerowe Moich Marzeń” w ramach działań Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nr 1 w Elblągu. Do rywalizacji przystąpili uczniowie elbląskich szkół podstawowych, którzy mogli sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Ich umiejętności, były punktowane przez sędziów: Inspektora do spraw BRD z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu - Pana Adama Borowieckiego, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - podkom. Wiktora Kaczmarka, i asp. szt. Agnieszkę Kudosz oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych na kierunku Technik analityk - pragmatyka pracy w policji.

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Pana Prezydenta. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez  Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elblągu, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Komendanta Komendy Miejskiej w Elblągu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i umiejętności!!!

Małgorzata Stanecka

Koordynator MC BRD Nr1 w Elblągu

Otwarcie Miasteczka Rowerowego_1.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_10.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_11.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_12.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_13.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_14.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_15.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_16.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_17.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_18.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_19.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_2.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_21.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_22.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_23.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_24.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_25.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_3.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_4.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_5.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_6.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_7.jpg Otwarcie Miasteczka Rowerowego_8.jpg