• Z życia szkoły_11.jpg
 • Z życia szkoły_12.jpg
 • Z życia szkoły_13.jpg
 • Z życia szkoły_14.jpg
 • Z życia szkoły_15.jpg
 • Z życia szkoły_16.jpg
 • Z życia szkoły_17.jpg
 • Z życia szkoły_18.jpg
 • Z życia szkoły_19.jpg
 • Z życia szkoły_20.jpg
 • Z życia szkoły_21.jpg
 • Z życia szkoły_22.jpg
 • Z życia szkoły_23.jpg
 • Z życia szkoły_24.jpg
 • Z życia szkoły_25.jpg
 • Z życia szkoły_26.jpg
 • Z życia szkoły_27.jpg
 • Z życia szkoły_28.jpg

4K

E. Łomnicka

4k 14K, czyli krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność to 4 niezbędne kompetencje XXI wieku.

Czym jest krytyczne myślenie? To wcale nie jest mówienie o kimś źle.Nie ma jednak jednej definicji myślenia krytycznego. To przede wszystkim sprawdzanie faktów i odróżnianie ich od opinii. Nauczyciele naszej szkoły uczą, jak rozpoznawać własne emocje, myśleć o konsekwencjach, przetwarzać informacje.

Nauczyciel stosujący myślenie krytyczne pomaga uczniom zrozumieć:

 • czego się uczą;
 • jak się uczą;
 • co jest ważne, czego należy się nauczyć;
 • gdzie zwiększyć wysiłek;
 • co myślimy, że jest prawdą;
 • co myślimy, że jest fałszem;
 • jak rzeczy powinny być postrzegane;
 •  czy nasza nauka jest wysokiej, czy niskiej jakości;
 • czy nasza nauka jest głęboka, czy powierzchowna.

4k 2

 

 

 

 

 

 

Jak nauczyć się myślenia krytycznego?

Myślenia krytycznego można się zawsze “nauczyć” i nieustannie je rozwijać. Nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest też za wcześnie. Najłatwiej je rozwijać poprzez zadawanie pytań. Stworzono również narzędzia myślowe, które stosowane systematycznie pomagają rozwijać się w tej kompetencji.

Narzędziami krytycznego myślenia są m.in.:

 • Rutyny
 • Mapy
 • Grafy
 • Tabele
 • Schematy
 • Itp.

10 POSTAW MACIEJA WINIARKA (eksperta myślenia krytycznego), które tworzą  myślenie krytyczne:

4k

 

RUTYNY MYŚLENIA KRYTYCZNEGO

NARZĘDZIA MYŚLENIA KRYTYCZNEGO