Egzamin na kartę rowerową

M. Stanecka

karta rowerowaW Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu, na przełomie maja i czerwca 2022 r. został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową.

Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego.

Egzamin był formą realizacji zagadnień zawartych w programach:

- Miejskiego Centrum BRD Nr 1,

- „Żyj, ucz się i baw bezpiecznie”.

Organizatorem egzaminu byli:

- Małgorzata Stanecka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu.

- st. asp. Agnieszka Kudosz - Komenda Miejska Policji w Elblągu.

- st. asp. Grzegorz Hulanicki - Komenda Miejska Policji w Elblągu.

W egzaminie teoretycznym wzięło udział 107 uczniów klas IV – VIII, których wiedzę teoretyczną sprawdzono w formie testu. Zdało 84 uczniów.

Natomiast umiejętności praktyczne zostały sprawdzone podczas jazdy na placu manewrowym 21 czerwca 2022 r.  W egzaminie wzięło udział 59 uczniów klas IV – VIII, zdało 54 uczniów.

Koordynator MC BRD Nr 1

Małgorata Stanecka

karta_rowerowa_11.jpg karta_rowerowa_12.jpg karta_rowerowa_13.jpg karta_rowerowa_14.jpg karta_rowerowa_15.jpg karta_rowerowa_16.jpg karta_rowerowa_17.jpg karta_rowerowa_18.jpg karta_rowerowa_19.jpg karta_rowerowa_20.jpg karta_rowerowa_21.jpg karta_rowerowa_22.jpg