• Z życia szkoły_11.jpg
 • Z życia szkoły_12.jpg
 • Z życia szkoły_13.jpg
 • Z życia szkoły_14.jpg
 • Z życia szkoły_15.jpg
 • Z życia szkoły_16.jpg
 • Z życia szkoły_17.jpg
 • Z życia szkoły_18.jpg
 • Z życia szkoły_19.jpg
 • Z życia szkoły_20.jpg
 • Z życia szkoły_21.jpg
 • Z życia szkoły_22.jpg
 • Z życia szkoły_23.jpg
 • Z życia szkoły_24.jpg
 • Z życia szkoły_25.jpg
 • Z życia szkoły_26.jpg
 • Z życia szkoły_27.jpg

Demokracja w życiu - życie w demokracji

J. Rucińska

Demokracja w życiuTowarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu realizuje nowy projekt „Demokracja w życiu - życie w demokracji” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt jest inicjatywą obywatelską na rzecz zwiększenia świadomości obywatelskiej i społecznej zaangażowania młodzieży w lokalnym środowisku i ich udziału w życiu publicznym.

W czerwcu odbyły się warsztaty nt. „Mapa zasobów i mapa potrzeb” We wrześniu kolejne spotkania; 27.09. Warsztaty „ABC Demokracji„– praca w małych grupkach uczniów klas 5-8 SP; czym jest demokracja? Jakie uczniowie znają sposoby sprawowania władzy?
W ECS Światowidzie odbyły warsztaty w grupach międzyszkolnych, wymiana doświadczeń i znajomość i umiejętność posługiwania się językiem angielskim, komunikacja, łatwość w nawiązywaniu relacji, współpraca w grupie, technika autoprezentacji, zabierania głosu na forum, z użyciem mikrofonu, trening publicznych wystąpień. To wyzwania, którym sprostali nasi uczniowie młodszych klas 5-8 SP. Końcowy etap warsztatów poza wykonaniem graficznych prac, ilustracji zadań to: połączenie się z uczniami z zagranicy - konferencja zdalna, on-line, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w języku angielskim, kontakt z mediami, transmisja przez telewizję Truso TV.
Mamy bardzo chętną i aktywną i zdolną młodzież do udziału w życiu lokalnym.
To nie koniec zadań; kolejne przedsięwzięcie czeka na nas w grudniu - lokalne inicjatywy młodych.
Czego chce współczesna młodzież? Jakie ma oczekiwania potrzeby poza szkołą?
Zapraszamy do śledzenia przedsięwzięcia.

Relacja na FB.

Demokracja w życiu_0.jpg Demokracja w życiu_1.jpg Demokracja w życiu_2.jpg Demokracja w życiu_3.jpg Demokracja w życiu_4.jpg Demokracja w życiu_5.jpg Demokracja w życiu_6.jpg Demokracja w życiu_7.jpg Demokracja w życiu_8.jpg Demokracja w życiu_9.jpg