Świetlicowe informacje

M. Stanecka

swietlica obW szkole dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, działa świetlica szkolna. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 6:30 do 17:00. 

Zapisy do świetlicy szkolnej i na obiady odbędą się 04.09.2023 r. w świetlicy szkolnej w godzinach od 8:00 - 12:00.

Wyprawka ucznia świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszamy

Małgorzata Stanecka